Aanvullende Specifieke Voorwaarden en Ruilbeleid

Aanvullende specifieke voorwaarden en ruilen

Deze voorwaarden zijn aanvullend op onze Algemene Voorwaarden en geven u meer informatie over de voorwaarden van onze opvang en de specifieke opvangpakketten. Heeft u na het lezen van deze aanvullende voorwaarden vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@kcdebuurvrouw.nl, of bel ons op 036-5254214. Wij helpen u graag!

Aanvullende voorwaarden voor ons aanbod van diverse pakketten

Naast de standaardpakketten van 52 weken kunt u in enkele gevallen ook kiezen voor pakketten van 40 weken of maatwerkpakketten. Alle pakketten worden berekend, verdeeld en gefactureerd over 12 gelijke maanden, tenzij anders met u overeengekomen. Bij onze producten horen een aantal voorwaarden.

Algemeen

 • Bij een productaanbod van minder dan 52 weken, een flexibel of een maatwerkpakket bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de vakantieweken.
 • Onze 40 schoolweken pakketten voor de BSO zijn te combineren met een vakantiepakket van 3, 6 of 9 weken. Onze 52 weken pakketten zijn op basis van 40 schoolweken en 12 vakantieweken per jaar.
 • Vakantieweken kunt u alleen per hele week opnemen. Ook als in deze week een feestdag valt. Een feestdag ruilen voor een andere dag is niet mogelijk.
 • U kunt vakantieweken alleen opnemen in de vastgestelde vakantieperiodes van de basisscholen in Almere. We sluiten aan bij de door het Ministerie van OCW vastgestelde en geadviseerde vakanties.
 • Alle vrije dagen van de school die buiten deze vastgestelde vakantieperiodes vallen, worden behandeld als schoolsluitingsdagen (ook wel marge- of studiedagen genoemd)
 • Schoolsluitingsdagen/uren (marge/studiedag/continue/roostervrij) kunt u los inplannen, opgeven en afnemen (facturatie achteraf, daadwerkelijk afgenomen uren)
 • Vakantieweek opnemen? Geef dit minimaal één maand van tevoren aan. U kunt hiervoor een formulier invullen op de locatie, via de ouderlogin of een e-mail sturen. U ontvangt een getekende kopie of een reply ter bevestiging.
 • Als uw kind minder weken gebruik maakt van de opvang dan is overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst, dan vindt voor deze weken/dagen geen verrekening plaats.
 • Als uw kind meer weken gebruikt maakt van de opvang dan is overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst, dan brengen wij de extra afgenomen opvang aan u in rekening. Deze uren worden ook op de jaaropgave meegenomen.
 • Bij wisseling naar een ander product of pakket geldt een wijzigingstermijn van minimaal één maand.
 • Vanaf een tweede wijziging van het product binnen één jaar wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij een wisseling van pakket of beëindiging van een pakket met minder dan 52 weken per jaar opvang kan een herberekening van uren plaatsvinden.
 • Voor informatie omtrent het ruilen van dagen verwijzen wij u naar ons ruilbeleid.
 • Ons boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

Budgetdagen KDV – BSO

 • Er zijn geen pakketten met extra of budgetdagen. Wel kan er onbeperkt geruild worden (mits de bezetting dit toelaat) Komt u er toch niet helemaal uit neem dan contact op met ons, dan kijken we naar een passende oplossing.

Ruilbeleid en extra afname/opvang

Voor zowel dagopvang en buitenschoolse opvang bieden we incidenteel extra opvang aan als de groepssamenstelling dit toelaat. De extra opvang kan via een extra dagenformulier of via de ouderlogin aangevraagd worden en wordt door u en de pedagogisch medewerker ondertekend. U kunt natuurlijk ook een email sturen. Voor de extra opvang ontvangt u een factuur volgens de vermelde prijs op het extra dagenformulier. Het uurtarief hiervoor is 10 euro (2022). De extra afgenomen opvang wordt meegenomen in de totale jaaropgave kinderopvang. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

We bieden zowel voor dagopvang en buitenschoolse opvang de mogelijkheid voor het ruilen van dagen als de groepssamenstelling het toelaat. Uw kind wordt in principe op de eigen stam-/basisgroep geplaatst. Indien de groepssamenstelling dit niet toelaat, bestaat de mogelijkheid om uw kind in een andere groep te plaatsen. Dit kan alleen met uw schriftelijke toestemming. Ruilen is mogelijk binnen een termijn van ongeveer 4 weken mits u dit vooraf aanvraagt. Achteraf ruilen is dus niet mogelijk. Ruilen is alleen mogelijk voor gelijkwaardige producten en niet mogelijk ter vervanging van een ziektedag, sluitingsdag of een feestdag. Ruilen van dagen kunt u aanvragen (middels een aanvraagformulier) bij een van onze leidsters, via de ouderlogin of u kunt een email sturen.

Opzeggen of annuleren

 • Voor het opzeggen van de plaatsingsovereenkomst, als de opvang dus al is gestart, geldt een opzegtermijn van één maand, met voorkeur per de eerste of de zestiende van de maand.
 • Wij hanteren hiervoor de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang waar wij bij aangesloten zijn.
 • Indien de plaatsingsovereenkomst vóór ingang van de plaatsing door ouder(s)/verzorger(s) wordt geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht volgens onderstaande staffel:
        dagen/maanden voor aanvang:          annuleringskosten (per contract):
  • meer dan 3 maanden                                                                        0 euro
  • 1 tot 3 maanden                                                                                 80 euro
  • 14 tot 31 dagen                                                                                   125 euro
  • minder dan 14 dagen                                                                        100% van het maandtarief

Pakketten Kinderdagverblijf (KDV) 2022

K11ST

Pakket: Standaard – 11 uur per dag
Aantal weken opvang: 52 weken
Opvangtijden: van 7.00-18.00 uur of van 8.00-19.00 uur
Inclusief avondmaaltijd: Nee (avondeten is wel mogelijk d.m.v. een strippenkaart of losse afname)
Budgetdagen: Nee
Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)

K11ST-E

Pakket: Standaard – 11 uur per dag
Aantal weken opvang: 52 weken
Opvangtijden: van 7.00-18.00 uur of van 8.00-19.00 uur
Inclusief avondmaaltijd: Ja (vanaf 1 jaar / Dribbelgroep)
Budgetdagen: Nee
Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)

K12ST of K12St4+ 

Pakket: Standaard – 12 uur per dag (Bij 4 of 5 dagen opvang bieden wij pakket K12ST4+ aan)
Aantal weken opvang: 52 weken
Opvangtijden: van 7.00-19.00 uur
Inclusief avondmaaltijd: Nee (avondeten is wel mogelijk d.m.v. een strippenkaart of losse afname)
Budgetdagen: niet beschikbaar > Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)

K12AI of K12AI4+

Pakket: Standaard – 12 uur per dag – (Bij 4 of 5 dagen opvang bieden wij pakket K12AI4+ aan)
Aantal weken opvang: 52 weken
Opvangtijden: van 7.00-19.00 uur
Inclusief avondmaaltijd: Ja (vanaf 1 jaar)
Budgetdagen: niet beschikbaar > Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)

Pakketten Buitenschoolse opvang (BSO) 2022

BBAS

Pakket: Standaard
Type: VSO (incl. ontbijt) en/of NSO
Aantal weken opvang: 40 schoolweken
Opvangtijden: VSO van 7.00-8.30 uur, NSO van 15.00-19.00 uur (korte dag) of 12.00-19.00 uur (lange dag)
Inclusief avondmaaltijd: Nee (avondeten is wel mogelijk d.m.v. een strippenkaart of losse afname)
Extra (gratis) budgetdagen: Nee
Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)

BSAI

Pakket: Standaard
Type: VSO (incl. ontbijt) en/of NSO
Aantal weken opvang: 40 schoolweken
Opvangtijden: VSO van 7.00-8.30 uur, NSO van 15.00-19.00 uur (korte dag)
of 12.00/12.30-19.00 uur (lange dag)
Inclusief avondmaaltijd: Ja
Extra (gratis) budgetdagen: Nee
Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)

BCOMA

Pakket: Standaard
Type: VSO (incl. ontbijt) en/of NSO
Aantal weken opvang: 52 weken (40 schoolweken plus 12 vakantieweken)
Opvangtijden: VSO van 7.00-8.30 uur, NSO van 15.00-19.00 uur (korte dag) of 12.00-19.00 uur (lange dag), vakanties/schoolsluitingsdagen van 8.00-18.00 uur.
De uren tijdens de schoolsluitingsdagen van 7.00-8.00 uur of tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u los afnemen of mee laten berekenen in uw pakket.
Inclusief avondmaaltijd: Nee (avondeten is wel mogelijk d.m.v. een strippenkaart of losse afname)Extra (gratis) Budgetdagen: niet beschikbaar
Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)

BSAIA

Pakket: Standaard
Type: VSO (incl. ontbijt) en/of NSO
Aantal weken opvang: 52 weken (40 schoolweken plus 12 vakantieweken)
Opvangtijden: VSO van 7.00-8.30 uur, NSO van 15.00-19.00 uur (korte dag) of 12.00-19.00 uur (lange dag), vakanties/schoolsluitingsdagen van 8.00-18.00 uur.
De uren tijdens de schoolsluitingsdagen van 7.00-8.00 uur of tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u los afnemen of mee laten berekenen in uw pakket.
Inclusief avondmaaltijd: Ja
Budgetdagen: niet beschikbaar
Ruildagen: Ja (zie ruilbeleid)