BSO

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor kinderen van vier tot twaalf jaar bieden wij opvang in huiselijk sfeer met een gevarieerd aanbod van activiteiten.
Kinderen van zowel ‘De Windwijzer’ als ‘De Ontdekking’ kunnen bij ons terecht. Wij zijn 52 weken per jaar open van 7:00 uur ‘s ochtends tot 19:00 uur ‘s avonds (met uitzondering van nationale feestdagen en een interne
studiedag per jaar) In de schoolvakanties is de BSO open van 8:00 uur tot 18:00 uur.

 

Wij hebben diverse pakketten voor 40 schoolweken, 52 weken óf alleen vakantieopvang, met of zonder avondeten of een combinatie hiervan. U kunt ook kiezen om de studiedagen (marge-uren, continuerooster ) los af te nemen óf op te nemen in een contract (marge-pakket)

Opvang in geval van nood of voor een korte periode is geen enkel probleem. Voor iedere situatie bieden we een passende oplossing. Kunt u nu toch niet het pakket, of combinatie ervan, vinden welke het beste aansluit bij uw wensen. Of wilt
u meer informatie over het pakket van uw keuze of maatwerkoplossing, neem dan contact met met ons op.

Van KDV naar de BSO bij de Buurvrouw

Plaatsing bij het Kinderdagverblijf (KDV) van ‘De Buurvrouw’ betekent niet dat uw kind automatisch staat ingeschreven bij onze BSO. U moet uw kind daar apart voor aanmelden. Dit kan vanaf de leeftijd van twee jaar. Voor de BSO is op dit moment een wachtlijst voor de maandag, dinsdag en donderdag.

Zie voor meer informatie ook ons plaatsingsbeleid op de inschrijfpagina.

Eten bij de buurvrouw

Alle prijzen zijn inclusief activiteiten, kleine uitstapjes, fruit, broodwaren, beleg, melk, limonade, water, crackers, koek, maar exclusief avondeten. Avondmaaltijden kunt u middels een pakket (-AI of -E) maar ook los af te nemen. Dit kost vijf euro per keer of u schaft een strippenkaart aan van 45 euro voor 10 keer eten. Speciale dieetvoeding of halal is voor eigen rekening. Wij proberen waar mogelijk dit wel aan te bieden en hier rekening mee te houden.

Het ontbijt tijdens onze voorschoolse opvang (VSO) is inbegrepen. Zo hoeft u thuis niet te haasten!

Ophalen na sluitings- en/of contracttijd

Wij gaan ervan uit dat u uw kind tijdig op haalt (of op laat halen) binnen de openingstijden van het kindercentrum of zoals afgesproken binnen uw contract. Indien u onverhoopt uw kind een keer te laat ophaalt, krijgt u van de aanwezige medewerkster een formulier ter ondertekening. Wij hebben hiervoor een aantal regels vastgelegd.

  • Indien uw kind binnen één kalenderjaar drie keer na de afgesproken tijd wordt opgehaald, worden voor het te laat ophalen kosten in rekening gebracht.
  • Bij te laat ophalen vanaf 15 minuten na sluitingstijd worden er direct kosten in rekening gebracht
  • De kosten voor het te laat ophalen (tien euro per kwartier) worden in rekening gebracht per kind, niet per gezin. U ontvangt hiervan een factuur.