kinderopvangtoeslag

Kinderopvang­toeslag (KOT)

Het maximum uurtarief is het bedrag waarover u een tegemoetkoming krijgt van de overheid voor de kosten van de kinderopvang.

Maximum vergoeding uurtarieven 2022
Dagopvang: € 8,50
Buitenschoolse opvang: € 7,31

Vraag tijdig uw kinderopvang­toeslag aan

De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag uit vanaf de maand waarin u de aanvraag doet tot maximaal drie maanden daarvoor. Bijvoorbeeld: U maakt vanaf januari 2022 gebruik van de kinderopvang en vraagt pas in juli 2022 de toeslag aan; dan ontvangt u over de maanden januari tot en met maart geen toeslag.

Kinderopvang­toeslag voor 2022 wijzigen

Geef uw wijzigingen in de prijs en uren op tijd door aan de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u een onjuist bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor alle wijzigingen die u dient door te geven aan de Belastingdienst verwijzen wij naar de website of de kinderopvangtoeslag-app van de belastingdienst. U kunt de Belastingdienst ook bereiken op het nummer 0800-0543

Kinderopvangtoeslag na baanverlies

De Belastingdienst hanteert de regel dat ouders na het verliezen van hun baan nog 3 maanden recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Vaak langer dan zes maanden recht

Als u minder opvanguren heeft afgenomen dan waar u naar rato recht op heeft, mag u die uren na die drie maanden ook nog gebruiken tot het einde van het lopende kalenderjaar. Dit betekent dat u na baanverlies langer dan drie maanden recht kunt hebben op kinderopvangtoeslag.

Maximum aantal uur kinderopvang­toeslag

Het is belangrijk om rekening te houden met het maximaal aantal uur waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Bereken dit ook op de site https://belastingdienst.nl/rekenhulpen/kinderopvanguren

Bereken uw netto kosten

Wilt u weten wat u netto betaalt? Vraag dan uw offerte aan bij ons en bereken hiermee de tegemoetkoming op: https://belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ . Houdt uw (gezamenlijke) jaarinkomen bij de hand.