Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Hieronder vind u ons pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid betreft onze visie en beleid voor zowel het kinderdagverblijf als voor de buitenschoolse opvang. Voorheen was er één beleid voor het kinderdagverblijf en één voor de buitenschoolse opvang.

Specifieke informatie over het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang is terug te vinden in de bijlages van het pedagogisch beleid.

Deze versie is de conceptversie voor 2021/2022. Deze ligt nog ter advies bij onze oudercommissie en onze medewerkers, maar zo bent u op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Als u specifieke vragen heeft kunt u ons altijd bellen of e-mailen. Tevens lichten wij ons beleid graag toe tijdens een rondleiding, als wij u nog niet kennen, of een informatieavond.