Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Hieronder vind u het pedagogisch beleid voor zowel het KDV als de BSO. Dit zijn de conceptversies voor 2019. Ze liggen nog ter goedkeuring bij de medewerkers en oudercommissie, maar zo bent u op de hoogte van de meest actuele versies.