Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Hieronder vind u het pedagogisch beleid voor het KDV en de BSO. Dit zijn conceptversies voor 2019. Ze liggen nog ter goedkeuring bij de medewerkers en oudercommissie.