Tarieven

Tarieven

De tarieven die wij hieronder noemen zijn de bruto tarieven. Dit zijn de uurtarieven exclusief de verrekening met de kinderopvangtoeslag. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u slechts een deel van dit tarief. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

                                       Tarieven KDV 2020

12 uur

K12ST*

12 uur

07:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 7,99

Met avondeten (K12AI*)

€ 8,10

11 uur

K11ST

11 uur

07:00 – 18:00 of 08:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 8,05

Met avondeten (K11ST-E)

€ 8,17

* dit pakket (K12xx) heeft extra/budgetdagen. Voor meer informatie zie onze aanvullende voorwaarden.

 

Bij de KDV pakketten vangen wij 52 weken op. De kosten/uren van de pakketten worden gelijkmatig verdeeld over 12 maanden, ook voor maatwerk (bijvoorbeeld om de week) en/of halve dagen (alleen beschikbaar op woensdag) of combinaties hiervan.

 

Ruildagen zijn, indien de bezetting en groepssamenstelling dit toelaat, veelal mogelijk. Ruildagen (bijvoorbeeld in ruil voor uw vakantie) moeten van te voren worden aangevraagd en binnen een periode van ongeveer 4 weken (voor of na de te ruilen dag/dagen) worden geruild. Achteraf ruilen is niet mogelijk, het het ruilen van een ziekte-of feestdag is niet mogelijk. Ruilen is alleen mogelijk voor gelijkwaardige producten. Een extra dag (of uren) buiten een contractdag (geen ruildag) is ook mogelijk. We berekenen dan alleen de daadwerkelijk afgenomen uren (afgerond op halve uren) Het uurtarief hiervoor is € 8,50 Indien geruild vervalt de aanspraak op een vaste plek voor die dag. Het kan voorkomen dat u uw geruilde dag niet meer terug kunt ruilen omdat wij dan de plekken gevuld hebben.

Tarieven BSO 2020

52 weken

BCOMA*

voor- en/of naschools – inclusief vakanties

07:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 7,50

Met avondeten (BSAIA*)

€ 7,90

40 weken

BBAS

voor- en/of naschools

07:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 8,25

Met avondeten (BSAI)

€ 8,95

3, 6 of 9 weken

BVxx

vakantieweken (3, 6 of 9 weken)

08:00 – 18:00 uur

Zonder avondeten

€ 8,25

Met avondeten (BVX-E)

€ 8,95

*Bij de pakketten (BCOMA/BSAIA) voor 52 weken krijgt u een budget met twee extra NSO-middagen, één VSO-ochtend en één vakantiedag. De dagen uit het budget zijn geldig voor een heel boekjaar van 1 januari t/m eind december. De dagen die u niet gebruikt kunnen niet mee naar volgend jaar. Indien uw contract start of eindigt gedurende een boekjaar, zullen de budgetdagen naar rato van dat boekjaar worden berekend.

 

Bij de complete standaard BSO pakketten (BCOMA/BSAIA) vangen wij 52 weken op (40 NSO weken en 12 vakantieweken) Bij de schoolwekenpakketten (BBAS/BSAI) vangen wij alleen de 40 schoolweken op. Deze schoolweken zijn uiteraard te combineren met een vakantieweken pakket van 3, 6 of 9 weken (per boekjaar) Of u kunt alleen opvang in de vakanties bij ons afnemen. De kosten/uren van alle pakketten en/of combinaties worden gelijkmatig verdeeld over 12 maanden/facturen, ook voor maatwerk, vakantiepakketten of combinaties hiervan.

 

Let op: Zodra u een 40 schoolweken pakket wilt combineren met een vakantiepakket, dan is het de moeite waard om uit te rekenen of u voor de netto-kosten wellicht gunstiger uit bent als u compleet 52-weken pakket afneemt (Ook al neemt men per saldo dan niet daadwerkelijk alle uren af) Deze proefberekening kunt u maken op de site van de belastingdienst/toeslagen.

 

Ruildagen zijn, indien de bezetting en groepssamenstelling dit toelaat, veelal mogelijk. Ruildagen (bijvoorbeeld in ruil voor uw vakantie) moeten van te voren worden aangevraagd en binnen een periode van ongeveer 4 weken (voor of na de te ruilen dag/dagen) worden geruild. Achteraf ruilen is niet mogelijk, het het ruilen van een ziekte-of feestdag is niet mogelijk. Ruilen is alleen mogelijk voor gelijkwaardige producten (dus een vakantiedag met een vakantiedag, een NSO-dag met een NSO dag etc.) Een extra dag (of uren) buiten een contractdag is ook mogelijk. We berekenen dan alleen de daadwerkelijk afgenomen uren (afgerond op halve uren) Het uurtarief hiervoor is € 8,50 Indien geruild vervalt de aanspraak op een vaste plek voor die dag. Het kan voorkomen dat u uw geruilde dag niet meer terug kunt ruilen omdat wij dan de plekken gevuld hebben of de (medewerker)planning al hebben aangepast.