Tarieven

Tarieven

De tarieven die wij hieronder noemen zijn de bruto tarieven. Dit zijn de uurtarieven exclusief de verrekening met de kinderopvangtoeslag. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u slechts een deel van dit tarief. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

 

NB. Onze opzeggings- en/of wijzigingstermijn is één maand.

Tarieven KDV 2022

Afname 4 of 5 dagen per week

K12ST4+

12 uur

07:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 8,50

Met avondeten (K12AI4+)

€ 9,00

Afname 1, 2 of 3 dagen per week

K12ST

12 uur

07:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 9,00

Met avondeten (K12AI)

€ 9,22

Afname 1,2,3,4 of 5 dagen per week

K11ST

11 uur

07:00 – 18:00 of 08:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 9,44

Met avondeten (K11ST-E)

€ 9,68

Bij de KDV pakketten vangen wij 52 weken op. De kosten/uren van de pakketten worden gelijkmatig verdeeld over 12 maanden, ook voor maatwerk (bijvoorbeeld om de week) en/of combinaties van pakketten.

Ruildagen zijn, indien de bezetting en groepssamenstelling dit toelaat, veelal onbeperkt mogelijk. Ruildagen (bijvoorbeeld in ruil voor uw vakantie) moeten van te voren worden aangevraagd en binnen een periode van ongeveer 4 weken (voor of na de te ruilen dag/dagen) worden geruild. Achteraf ruilen is niet mogelijk, het het ruilen van een ziekte-of feestdag is niet mogelijk. Ruilen is alleen mogelijk voor gelijkwaardige producten. Een extra dag (of uren) buiten een contractdag (geen ruildag) is ook mogelijk. We berekenen dan alleen de daadwerkelijk afgenomen uren (afgerond op halve uren) Het uurtarief hiervoor is € 10. Indien geruild vervalt de aanspraak op een vaste plek voor die dag. Het kan voorkomen dat u uw geruilde dag niet meer terug kunt ruilen omdat wij dan de plekken gevuld hebben.

Tarieven BSO 2022

52 weken

BCOMA

voor- en/of naschools – inclusief vakanties

07:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 8,31

Met avondeten (BSAIA)

€ 8,87

40 schoolweken

BBAS

voor- en/of naschools

07:00 – 19:00 uur

Zonder avondeten

€ 9,44

Met avondeten (BSAI)

€ 10,31

3, 6 of 9 vakantieweken

BVxx

vakantieweken (3, 6 of 9 weken)

08:00 – 18:00 uur

Zonder avondeten

€ 9,44

Met avondeten (BVX-E)

€ 10,31

Bij de complete standaard BSO pakketten (BCOMA/BSAIA) vangen wij 52 weken op (40 NSO weken en 12 vakantieweken) Bij de schoolwekenpakketten (BBAS/BSAI) vangen wij alleen de 40 schoolweken op. Deze schoolweken zijn uiteraard te combineren met een vakantieweken pakket (BVxx) van 3, 6 of 9 weken (per boekjaar) Of u kunt alleen opvang in de vakanties bij ons afnemen. De kosten/uren van alle pakketten en/of combinaties worden gelijkmatig verdeeld over 12 maanden/facturen, ook voor maatwerk, vakantiepakketten of combinaties hiervan.

 

Let op: Zodra u een 40 schoolweken pakket wilt combineren met een vakantiepakket, dan is het de moeite waard om uit te rekenen of u voor de netto-kosten wellicht gunstiger uit bent als u compleet 52-weken pakket afneemt (Ook al neemt men per saldo dan niet daadwerkelijk alle uren af) Deze proefberekening kunt u maken op de site van de belastingdienst/toeslagen.

 

Ruildagen zijn, indien de bezetting en groepssamenstelling dit toelaat, veelal onbeperkt mogelijk. Ruildagen (bijvoorbeeld in ruil voor uw vakantie) moeten van te voren worden aangevraagd en binnen een periode van ongeveer 4 weken (voor of na de te ruilen dag/dagen) worden geruild. Achteraf ruilen is niet mogelijk, het het ruilen van een ziekte-of feestdag is niet mogelijk. Ruilen is alleen mogelijk voor gelijkwaardige producten (dus een vakantiedag met een vakantiedag, een NSO-dag met een NSO dag etc.) Een extra dag (of uren) buiten een contractdag is ook mogelijk. We berekenen dan alleen de daadwerkelijk afgenomen uren (afgerond op halve uren) Het uurtarief hiervoor is € 10,00. Indien geruild vervalt de aanspraak op een vaste plek voor die dag. Het kan voorkomen dat u uw geruilde dag niet meer terug kunt ruilen omdat wij dan de plekken gevuld hebben of de (medewerker)planning al hebben aangepast.